Co ode mě můžete čekat?

— DUŠEVNÍ PÉČE S DOBROU DOSTUPNOSTÍ —

Nabízím sezení v příjemném prostředí v Háji ve Slezsku, s velice dobrou dostupností z okolních vesnic, ale také z Opavy či Ostravy. Nejčastěji nabízím individuální konzultaci, domluvit se můžeme i na konzultaci párové. Sezení trvá 50 nebo 80 minut, je možné setkat se i online nebo se domluvit na terapii v přírodě. Ta má ale svá specifika a je potřeba, aby ji předcházelo setkání v terapeutovně či online.

S jakou problematikou pracuji

Seberozvoj

Dosahování cílů

Zvládání životních změn

Vztahy (partnerské, rodinné, mezilidské)

Rodičovství (plánování, přijetí nové role, zvládání rodičovských těžkostí)

Úzkosti, depresivní stavy, negativní prožívání

Zvládání náročných životních situací (změny, ztráty)

Stres

Ztráta radosti ze života

Krize


Pro měření pokroku používám ORS škály. Pomohou nám reflektovat, zda se terapie daří a zda jdeme správným směrem. Dále ráda využívám prvky relaxací a meditací, je-li na to klient naladěn.

Mým cílem je, aby klient ze sezení odcházel podpořen, nikoliv rozložen.